Közbeszerzési terv

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35./2016. (III.31.) számú
Képviselő-testületi határozata

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2016. évben a hatályos éves költségvetési rendelete alapján nincs olyan tervezett beruházása, amely a közbeszerzési törvény előírásai alapján közbeszerzési eljárás alá esne.

Ennek alapján a képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve nemleges.

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

           Határidő: 2016. március 31.

           Felelős: polgármester


Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2015. évben a hatályos éves költségvetési rendelete alapján nincs olyan tervezett beruházása, amely a közbeszerzési törvény előírásai alapján közbeszerzési eljárás alá esne.

Ennek alapján a képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve nemleges.

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

           Határidő: 2015. március 31.

           Felelős: polgármester


Éves Közbeszerzési Terv
2014.

Ajánlatkérő neve: Balatonudvari Község Önkormányzat
Székhelye: 8242 Balatonudvari Ady E.u.16.
Beszerzés éve: 2014.

Letöltés