Meghívó

12
jan
2022
Kategória: Tájékoztatás

M E G H Í V Ó

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022.január hó 13. ( csütörtök ) napján 13.00 órai kezdettel

rendes nyílt testületi ülést tart,

melyre a Tisztelt Képviselőket és a Lakosságot ezúton meghívom.

Az ülés helye: Balatonudvari, Önkormányzati Kirendeltség Ady E. u. 16.

 

Napirendi pontok:

1./ Balatonudvari Község Önkormányzat 2022. évi munkaterve

Előadó Tavasz László alpolgármester

 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Tavasz László alpolgármester

 

3./ Beszámoló a 2021. évi strandi bevételek alakulásáról

Előadó: Tavasz László alpolgármester

 

4./ Tájékoztatás Balatonudvari-Fövenyes, Bartók Béla utca 725/4 – 725/11 hrsz. alatti és a  726 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítéséről.

Előadó: Tavasz László alpolgármester,

Dr. Németh Péter meghívott jogi képviselő

 

5./ Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítésére kiírt TOP Plusz 2.1.1-21 pályázat projekt terv és energetikai munkarész elkészítésére beérkezett ajánlatok

Előadó: Tavasz László alpolgármester

 

6./ Alpolgármesteri illetmény

Előadó: Tavasz László alpolgármester

 

Balatonudvari, 2022. január 05.

 

Tavasz László  

alpolgármester

Megszakítás