Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet alapján:

 5. Oktatási támogatás

24.§     (1) Balatonudvari község Önkormányzata

 1. a) az általános iskolában tanuló gyermekek részére 22.000 Ft,
 2. b) a nappali tagozaton középfokú oktatási-nevelési intézményben tanuló diákok részére 27.000 Ft,
 3. c) a nappali tagozaton felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére 32.000 Ft iskoláztatási támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén.

(2) Az iskoláztatási támogatás nyújtásának együttes feltételei:

 1. a) A gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át és
 2. b) a gyermeket nevelő család tartósan és életvitelszerűen a településen él.

(3) Támogatásra az a tanuló is jogosult, aki tanulmányai miatt nem tartózkodik

életvitelszerűen a településen.

     (4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott iskoláztatási támogatás kifizetéséhez az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges.

(5)  A közép- és felsőfokú intézményben tanulók részére a támogatás oktatási típusonként és évfolyamonként csak egyszer állapítható meg az első diploma megszerzéséig.

(6) Felsőfokú oktatási intézményben amennyiben a tanuló önhibájából félévet ismétel, nem jogosult a támogatásra, illetve amennyiben önhibájából időközben abbahagyja tanulmányait, a jogosulatlanná váló támogatást köteles visszafizetni.

     (7) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmeket minden évben október hónapban kell benyújtani a Kirendeltséghez. A kérelmek elbírálása a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe történik.

 

A kérelem nyomtatvány a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél igényelhető, melyhez a szükséges mellékelteket kell csatolni.

Tovább...

M E G H Í V Ó

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete
augusztus 07. (szombat) napján, de. 10.00 órai kezdettel
éves közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Balatonudvari települési Kultúrház,  Kerkápoly u. 23.

Napirendi pontok:

 1. Rendőrségi tájékoztató
  Előadó: Balatonfüredi Rendőrkapitányság képviselője
 2. Önkormányzati beszámoló és tájékoztatók.
  Előadó: Tavasz László polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester

Meghívott vendégek:

 • Balatonfüred Rendőrkapitányság képviselője
 • DRV Zrt, Probio Zrt. képviselői
 • Balatonudvari Polgárőr Egyesület vezetője

Balatonudvari, 2021. július 27.

 

Tisztelettel:

Tavasz László sk.
polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester

 

Tovább...
Megszakítás