Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. június 26. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. június 27-28. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

(tovább…)

Tovább...

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. június 15. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. június 16-17. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

(tovább…)

Tovább...

Tájékoztatás a kedvezményes strandbérlethez szükséges Adóigazolási kérelemről

 

Tisztelt Strandlátogatók, Tisztelt nyaraló Tulajdonosok!

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V. 11.) A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló önkormányzati rendeletének 8.§ 6a) bekezdése kimondja, hogy a Balatonudvari nyaraló tulajdonosok és közeli hozzátartozói részére váltható kedvezményes szezon bérletre való jogosultságot a strandpénztárnál kell igazolni. A jogosultságot az önkormányzati adóhatóság által kiállított építményadó tartozás mentességéről kiállított igazolással kell igazolni.

(tovább…)

Tovább...

Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

(tovább…)

Tovább...

Tisztelt Strandlátogatók!

Balatonudvari Község Önkormányzata, mint strandüzemeltető tájékoztatja Önöket, hogy a balatonudvari strandokra érvényes szezon bérleteket minden nap 8.00 – 11.00 óra között lehet kiváltani/érvényesíteni a strandpénztárakban.

Megértésüket köszönjük! 

Balatonudvari Község Önkormányzata

Tovább...

Tisztelt Strandlátogatók, Tisztelt nyaraló Tulajdonosok!

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V. 11.) A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló önkormányzati rendeletének 8.§ 6a) bekezdése kimondja, hogy a Balatonudvari nyaraló tulajdonosok és közeli hozzátartozói részére váltható kedvezményes szezon bérletre való jogosultságot a strandpénztárnál kell igazolni. A jogosultságot az önkormányzati adóhatóság által kiállított építményadó tartozás mentességéről kiállított igazolással kell igazolni.

A fenti jogszabályhely érvényes a 2023. évi strandszezonra. Az önkormányzati adóhatóságnál a szükséges adóigazolást egy erre rendszeresített formanyomtatványon tudják igényelni, melyet pontosan kitöltve kell visszajuttatni az adóhatóság részére. A kérelem benyújtható postai úton, e-mailben, személyesen és hivatali kapun keresztül is. Az elkészült adóigazolást az adóhatóság ügyintézője a hivatal ügyfélfogadási idejében személyesen is ki tudja adni, de postai úton, e-mailben és ügyfélkapura is kérhető. Az átvétel módját a formanyomtatványon kell jelölni.

Az adóigazolás kiállítására az adóhatóság ügyintézőjének 8 munkanap áll a rendelkezésére, így kérem, időben gondoskodjanak a kérelem benyújtásáról.

A kiállított igazolást a strandpénztárnál kell bemutatni papír alapon, vagy bármilyen okos-eszközön elektronikus formában a kedvezményes szezonbérlet kiváltásakor.

Amennyiben kérdésük, észrevételük van az adóigazolással kapcsolatban, úgy ügyfélfogadási időben (Hétfőn 8-16 óráig, Szerdán 8-16 óráig, Pénteken 8-12 óráig) tehetik meg személyesen a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségén (8242 Balatonudvari Ady Endre utca 16. szám), vagy telefonon a 87/449-266/13-as melléken Darvalics Edina adóügyi ügyintézőnél.

Balatonudvari, 2023. május 15.                     Percze Tünde jegyző nevében és megbízásából:

 

Vas Veronika

kirendeltségvezető

Tovább...

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő
szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023.május 23. napján, napnyugta utáni órákban.
Pótnapok: 2023. május 24-25 napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tovább...

Tisztelt balatonudvari ingatlan Tulajdonosok, Tisztelt Lakosság!

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023 (V.12.) számú, „A közterületek használatáról” szóló
önkormányzati rendelete 2023. május 20-án hatályba lépett.

A rendelet az alábbi elérhetőségen megismerhető: https://or.njt.hu/eli/v01/734037/r/2023/9/2023-05-20


Felhívom a figyelmet arra, hogy a rendelet 14.§-a, mely a Hajók, csónakok közterületen történő elhelyezését szabályozza 2023. június 15-én lép hatályba. Ezen rendelkezés kimondja, hogy közterületen hajót, csónakot kizárólag az önkormányzat által kijelölt közterületen (Balatonudvari, belterület 560/4. hrsz ingatlan - balatonudvari strand előtti murvás terület) lehet tárolni november 1. napjától április 15. napjáig, közterület használati engedély alapján, közterület használati díj megfizetése mellett.


Ezért kérem, hogy a közterületen elhelyezett csónakok, hajók elszállításáról 2023. június 15. napjáig gondoskodni szíveskedjenek!


Tisztelettel:
Balatonudvari, 2023. május 22.

Sötét György
polgármester

Tovább...

Tisztelt Lakosság!

A Probio Zrt. tájékoztatása alapján a hulladékszállítás 2023. április 17-vel kezdődő héttel kezdve péntek helyett szombaton történik.

A nyaraló tulajdonosoknak 2023. április 22-től kezdődik a hulladékszállítás.

Továbbá a húsvéti ünnepek alatt a hulladékszállítás rendje változatlan marad.

Balatonudvari, 2023.04.03.

 

Tisztelettel,

Sötét György
polgármester

Tovább...
Megszakítás