FIGYELEM! Adókönnyítések – Jogszabályi kivonat

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet kivonatos rendelkezései:

IPARŰZÉSI ADÓ

A rendelet 1. § (5) bekezdése értelmében 2020. április 26 - és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

IDEGENFORGALMI ADÓ

2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót

- az adó alanyának NEM KELL MEGFIZETNIE,
- az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie,
- a megállapított, de a be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.
(Nem kell a bevallást benyújtani azon hónapokban, amelyekben nem volt eltöltött vendégéjszaka.)

A 2020. április 26-ig eltöltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi adót be kell szedni és az eddig szokásos módon meg kell fizetni!

(tovább…)

Tovább...

Tárgy: Önkormányzati strandok lezárása.                                                       

47./2020.(IV.14.)  Polgármesteri határozat

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:                    

Az önkormányzati tulajdonú Balatonudvari  és Fövenyesi Fizető Strandok lezárását 2020. április 14-e 12.00 órától visszavonásig meghosszabbítom.
A strandra ezen időszakban – az önkormányzati dolgozókon; az ott folyó kivitelezésben érintett munkavállalókon és a strandi felépítményekre érvényes szerződéssel rendelkezőkön kívül - senki nem mehet be!

Határidő:       azonnal
Felelős:          polgármester

Balatonudvari, 2020-04-14

Szabó László
polgármester 


Tárgy: Fövenyesi móló korlátozás.

48./2020.(IV.14.)  Polgármesteri határozat

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:

Elrendelem, hogy a Fövenyesi móló területén egyidejűleg összesen 8 fő tartózkodhat kizárólag horgászás céljából.
A horgászok egymástól minimum 10 méter távolságot kötelesek tartani.
Amennyiben a 8 főt eléri a horgászok létszáma, a területre senki nem mehet be addig, amíg a létszám nem csökken a megengedett fő alá.
A korlátozás időtartama: 2020. április 14-e 12.00 órától visszavonásig tart. 

Határidő:  azonnal
Felelős:     polgármester

Balatonudvari, 2020-04-14

Szabó László  
polgármester

Tovább...

A 71-es Magyar Közlönyben megjelent a 105/2020.(IV.10.) Korm. rendelet  a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidő foglalkoztatásnak a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról.

https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok.aspx
linkre kattintva megtalálja az ezzel kapcsolatos információkat és a szükséges nyomtatványokat.

A támogatás 2020. március 16-tól igényelhető!


Dr. Percze Tünde
jegyző

Tovább...

Balatonudvari Község Önkormányzat

Polgármestere

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Tel./Fax:87/449-266

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu

Ügyiratszám:   4/                /2020.                           

 

Tárgy: Önkormányzati strandok lezárása.

                                                          

 43./2020.(IV.9.)  Polgármesteri határozat

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:

 

Elrendelem az önkormányzati tulajdonú Balatonudvari  és Fövenyesi Fizető Strandok lezárását 2020. április 9.-én (csütörtök) 16.00 órától április 14.-én (kedd) 12.00 óráig.

A strandra ezen időszakban – az önkormányzati dolgozókon; az ott folyó kivitelezésben érintett munkavállalókon és a strandi felépítményekre érvényes szerződéssel rendelkezőkön kívül - senki nem mehet be!

Döntésemet a járványügyi tapasztalatok függvényében április 14.-én délelőtt felülvizsgálom.

Határidő:       azonnal

Felelős:          polgármester

Balatonudvari, 2020-04-09

                                                                                                                                                                                                                    Szabó László  

polgármester 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat

Polgármestere

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Tel./Fax:87/449-266

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu

Ügyiratszám:     4/                /2020.                         

 

Tárgy: Fövenyesi móló korlátozás.

                                                          

 

44./2020.(IV.9.)  Polgármesteri határozat

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:

 

Elrendelem, hogy a Fövenyesi móló területén egyidejűleg összesen 8 fő tartózkodhat kizárólag horgászás céljából.

A horgászok egymástól minimum 10 méter távolságot kötelesek tartani.

Amennyiben a 8 főt eléri a horgászok létszáma, a területre senki nem mehet be addig, amíg a létszám nem csökken a megengedett fő alá.

A korlátozás időtartama: 2020. április 9.-én (csütörtök) 16.00 órától április 14.-én (kedd) 12.00 óráig tart.

Döntésemet a járványügyi tapasztalatok függvényében április 14.-én délelőtt felülvizsgálom.

Határidő:  azonnal

Felelős:     polgármester

Balatonudvari, 2020-04-09

                                                                                                                                                                                                                      Szabó László  

polgármester 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat

Polgármestere

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

Tel./Fax:87/449-266

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu

Ügyiratszám:     4/                /2020.                         

 

Tárgy: Közterületi játszótér lezárás.

                                                          

 

45./2020.(IV.9.)  Polgármesteri határozat

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:

 

Elrendelem, hogy a Balatonudvari községi közterületi játszóterek és közterületi sporteszközök 2020. április 9.-én 16.00 órától visszavonásig lezárásra kerülnek.

Határidő:  azonnal

Felelős:     polgármester

Balatonudvari, 2020-04-09

                                                                                                                                                                                                                      Szabó László  

polgármester 

 

 

 

 

 

Tovább...

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Kormányrendelet kivonata:

 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 • Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

(tovább…)

Tovább...

Kormány 47/2020.(III.18.) rendeletének kivonatos intézkedései:

 1. Hitel-, kölcsön, lízingszerződések tőke-, kamat-, díjfizetésére december 31-ig fizetési haladék, azaz moratórium, de nem érinti ez az adós azon jogát, hogy az eredeti feltételek szerint teljesítsen. A teljesítés határideje a moratórium időtartamával meghosszabbodik.
 2. Turisztikai, vendéglátóipari, szórakoztatóipari, szerencsejáték, filmipari, előadóművész, rendezvényszervező, sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a helyiségbérletre vonatkozó szerződéseket 2020. június 30-ig nem lehet felmondással megszüntetni.
 3. Bérleti díjak az előzőeket érintően fenti időpontig nem emelhetőek.
 4. A 2. pontban foglalt ágazatokban 2020. március l-től június 30-ig a munkáltató mentesül a munkavállalók munkabérének közterhei alól, kivéve a természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de kizárólag max. 7.710 Ft erejéig.
 5. Mentesülnek a turizmusfejlesztési hozzájárulás alól is ezen időpont alatt a kötelezettek.
 6. Az a személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó, aki a tételes adó hatálya alá tartozik mentesül ezen időtartamra az adófizetési kötelezettség alól.
 7. Veszélyhelyzet és azt követő 30 napig a Munkatörvénykönyvét érintő módosítások:
 • a munkáltató a munkaidőbeosztást az Mt-ben előírt közlési szabályoktól eltérően módosíthatja,
 • a munkáltató az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
 • a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotát ellenőrizheti.

        Részletszabályok további kormányrendeletekben kerülnek kihirdetésre.

                                                                                              Dr. Percze Tünde jegyző

Tovább...

A kormány legfrissebb intézkedései:

KIVONAT JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKBŐL

Veszélyhelyzet elhárítása és megelőzése miatti intézkedések a 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet előírásai alapján:

 • Vendéglátó üzletben 15.00 – 06.00-ig csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak, vendégek csak az elviteles megrendelés és annak átvétele, fizetése időtartama alatt.
 • 70 éven felüliek lehetőleg tartózkodjanak otthon, lakhelyüket ne hagyják el.
 • Zenés, táncos rendezvényeket tartani és azon tartózkodni TILOS.
 • Rendezvényt, gyűlést tartani, azon tartózkodni TILOS.

Kivéve: vallási közösség szertartása, polgári házasságkötés, temetés.

 • Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
 • TILOS a látogatása színházi, tánc-, zeneművészeti előadásoknak, mozinak, muzeális intézményeknek.
 • Boltokban tartózkodni 15.00-06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni TILOS

Kivéve: élelmiszert, illatszert, drogériai terméket háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírterméket árusító üzletet, gyógyszertár, gyógyászai segédeszközt  forgalmazó  üzletet, üzemanyag-töltőállomást és a dohányboltokat.

Fenti rendelkezések be nem tartása szabálysértési tényállást valósít meg és 5.000 – 500.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható, a rendőrség a  rendelet be nem tartása esetén rendőri kényszerítő eszközöket alkalmazhat.

 

Tihany, 2020. március 17.

 

                                                                                              Dr. Percze Tünde jegyző

Tovább...
Skip to content