Gépkezelő

08
jún
2022
Kategória: Tájékoztatás

Balatonudvari Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
gépkezelői munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű (Munka törvénykönyve szerinti jogviszony)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Balatonudvari község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Balatonudvari Község Önkormányzatának közterületein, közintézményeinél zöldfelület gondozása, növényápolás, ehhez szükséges eszközök használata,  kisgépek üzemeltetése, parkfenntartási munkák végzése. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a munkáltatóval történő megegyezés az irányadó

Pályázati feltételek:

  • 8 általános 
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakmunkásképző intézet, bármilyen szakirányú képesítés
  • Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, vezetői engedély(ek) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2022. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhet a jegyzo@balatonudvari.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak Balatonudvari Község Önkormányzatának címére (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.)  történő megküldésével, vagy személyes benyújtással.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Gépkezelő”.

Skip to content