Hivatalos közlemények

HIRDETMÉNY – HATÁROZATOK

A 19 – 302350 számú Tulajdonosi Közösség a Balatonakaliban 2018. június 04. napján tartott gyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1/2018. (VI. 04.) TKgy. sz. határozat: a földtulajdonosi gyűlésen tárgyalandó napirendi pontok a következők:

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
 2. Tájékoztatás, a Tulajdonosi Közösség 2017. évi beszámolójának, mérlegének megtárgyalása, elfogadása.
 3. Költségvetés – 2018.
 4. A gazdák vadkármegelőzést szolgáló eszközbeszerzéseinek támogatása. A „Támogatási Szabályzat megtárgyalása, véglegesítése.
 5. Egyebek: tájékoztatás aktuális kérdésekről

2./2018. (VI. 04.) TKgy. sz határozat: a földtulajdonosi gyűlés levezető elnöke és jegyzőkönyvvezetője Sigmond István, a jegyzőkönyvet Hauck Zsolt hitelesíti.

           3/2018. (VI. 04.) TKgy. sz. határozat: A 19 – 302350 sz. Tulajdonosi Közösség jelenlévő képviselői a 2017. év eseményeiről, gazdálkodásáról kapott tájékoztatást elfogadják, a közösség éves beszámolóját 3 158 eFt bevétellel, 613 eFt kiadással, 18 342 eFt eszköz és forrás oldallal hagyják jóvá.

      4/2018. (VI. 04.) TKgy. sz. határozat:

 • A tulajdonosi Közösség jelenlévő tagjai a 2018. évi költségvetést 3790 eFt bevétellel, 2 946 eFt bérleti díjkifizetéssel, 825 eFt működési kiadással és 5 933 eFt pályázati kerettel (amelyből 593 eFt a pályázattal kapcsolatos kiadások fedezete, a tényleges pályázati keret 5 340 eFt) és 12 427 eFt várható záró – pénzkészlettel jóváhagyja.
 • A Tulajdonosi Közösség a 2012. december 31. előtt keletkezett követeléseket elévültnek nyilvánítja, a már folyamatban lévő elszámolások kivételével, az ezt megelőző időszakban keletkezett követelés már nem fogadható be.
 • A bérleti díjért korábban nem jelentkezett földtulajdonosok bérleti díj igénye, jelentkezésük esetén, 2013. január 1. napjától teljesíthető.              

 

      5/2018. (VI. 04.) TKgy. sz. határozat:

 • A 19 – 302350 sz. Tulajdonosi Közösség Gyűlése az előterjesztés szerinti Támogatási Szabályzatot, a Támogatási Kérelmet és a Támogatási Szerződést jóváhagyja, előírásaikat a 2018. június 5-ét követő eljárásokban kell alkalmazni.
 • A pályázatok beadásának határideje 2018-ban augusztus 31.
 • Felhatalmazza a képviselő testületet a pályázati eljárás teljes körű bonyolítására: a pályázati felhívás közzétételére, a beérkezett pályázatok elbírálására, a támogatási szerződés megkötésére és a szükséges utóellenőrzések elvégzésére, szerződésszegés esetén a támogatás visszakövetelésére.
 • Felhívja a Képviselő Testület figyelmét, hogy szükség szerinti szabálymódosításra a 2019. évi gyűlés elé terjeszthető módosítási indítvány.

 

Balatonakali, 2018. június 04.               

                                                                                                      Sigmond István
                                                                                                Tulajdonosi Képviselő