KÖZLEMÉNY

14
jan
2016
Kategória: Tájékoztatás

KÖZLEMÉNY

Értesítem Balatonudvari Község Lakosságát, hogy a Balaton jegén tartózkodókra a 46/2001.(XII.27.) BM rendelet 5. § az irányadó:

5.§ (1) A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá.

(2) A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

(3) Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között; b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével; c) kikötők és veszteglőhelyek területén; d) folyóvizeken és azok mellékágain.

 

Kérem, hogy a fenti rendeletben foglaltakat tartsák be, különös tekintettel vonatkozik azokra, akik kijelölt jégpályán kívüli területen tartózkodnak a Balaton jegén, saját felelősségükre. A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai jogsértések észlelése esetén először figyelmeztetnek, a komolyabb, vagy visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak.

Néhány további szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani:

  • Ne menjünk mélyvizű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes;
  • A parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől;
  • Soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen;
  • Legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (1817-es vízi segélyhívó, vagy a 112-es, 105-ös segélyhívó telefonszám);
  • Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégből mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (105-ös segélyhívó);
  • soha ne aludjunk el a jégfelületen.

A jégpálya kijelölése nem kötelezettsége az önkormányzatoknak, tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonudvari közigazgatási területén nem kerül sor jégpálya kijelölésére. Ennek oka elsősorban a bizonytalan és változékony időjárás.

A környéken Tihany községben a Belső-tó jégfelülete lesz korcsolyapályának hivatalosan kijelölje, abban az esetben, amennyiben a jég vastagsága a 10-12 cm-et meghaladja. A kijelölés a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata javaslata alapján, a felügyeletükkel történik majd. A korcsolyapálya nyitvatartása idején a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vízimentője a pálya határát a Tihanyi Falugondnoksággal kijelöli és a mentést biztosítja.

 

Balatonudvari, 2016-01-13                                      

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző