Közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv


2019. évi közbeszerzési terv


Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34./2018. (III.29.) számú
Képviselő-testületi határozata

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.-43.§ -okban foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018. évben jelenleg nem folytat és nem tervezett közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beruházást, beszerzést.
A képviselő-testület elfogadja a nemleges közbeszerzési tervet és egyben felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, honlapon történő közzétételre, valamint amennyiben a terv módosítása évközben szükségessé teszi, a képviselő-testület előzetes tájékoztatását.

 

           Határidő: 2018. március 31.
           Felelős: polgármester

Határozat letöltése


Közbeszerzési szabályzat 2017. letöltése


Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78./2017. (VI.28.) számú
Képviselő-testületi határozata

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 34./2017. (III 30.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyott 2017. évi közbeszerzési tervet jelen határozat mellékletét képező 2017. évi közbeszerzési tervre módosítja.

A módosítás oka: az időközben jelentkező strandi pályázati fejlesztések közbeszerzési értékhatárt elérő megjelenése és tervbe iktatása.

A Képviselő-testület az új 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat tartalmazó tervezetet megismerte, az abban foglaltakat jóváhagyja.

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

           Határidő: a terv honlapon történő megjelentetésére azonnal

           Felelős: polgármester

Mellékletek: 1, 2


Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34./2017. (III.30.) számú
Képviselő-testületi határozata

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.-43.§ -okban foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzat 2017. évben nem tervez közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beruházást, beszerzést.

A Képviselő-testület a 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat tartalmazó tervezetet megismerte, az abban foglaltakat jóváhagyja.

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint amennyiben a terv módosítása évközben szükségessé teszi, a képviselő-testület tájékoztatására.  

           Határidő: 2017. március 31.

           Felelős: polgármester

 


Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35./2016. (III.31.) számú
Képviselő-testületi határozata

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2016. évben a hatályos éves költségvetési rendelete alapján nincs olyan tervezett beruházása, amely a közbeszerzési törvény előírásai alapján közbeszerzési eljárás alá esne.

Ennek alapján a képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve nemleges.

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

           Határidő: 2016. március 31.

           Felelős: polgármester


Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2015. évben a hatályos éves költségvetési rendelete alapján nincs olyan tervezett beruházása, amely a közbeszerzési törvény előírásai alapján közbeszerzési eljárás alá esne.

Ennek alapján a képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve nemleges.

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

           Határidő: 2015. március 31.

           Felelős: polgármester


Éves Közbeszerzési Terv
2014.

Ajánlatkérő neve: Balatonudvari Község Önkormányzat
Székhelye: 8242 Balatonudvari Ady E.u.16.
Beszerzés éve: 2014.

Letöltés

Megszakítás