Meghívó

21
okt
2019
Kategória: Tájékoztatás

M E G H Í V Ó

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

  1. október 24. (csütörtök) napján, du. 17.00 órai kezdettel

Alakuló nyílt testületi ülést tart,

 

melyre a Tisztelt Képviselőket és a Lakosságot ezúton meghívom.

 

Az ülés helye: Balatonudvari, Önkormányzati Kirendeltség Ady E. u. 16.

 

Napirendi pontok:

 

1./  A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

Előadó:  Csikhon Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2./  A képviselők és a polgármester eskütétele, az esküokmányok aláírása.

      Előadó: Csikhon Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

3./  A polgármesteri program ismertetése.

      Előadó: Szabó László polgármester

 

4./  Az alpolgármester megválasztása és eskütétele.

       Előadó: Szabó László polgármester 

 

5./  A polgármester illetményének, költségtérítésének rögzítése, az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 

       Előadó: Szabó László polgármester 

 

6./  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának ügye.

Előadó: Szabó László polgármester

 

7./  Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság felállítása.

      Előadó: Szabó László polgármester

 

Balatonudvari, 2019-10-21

 

 

Tisztelettel:    Szabó László s.k.

polgármester