Meghívó – Éves Közmeghallgatásra

03
máj
2015
Kategória: Tájékoztatás

M E G H Í V Ó

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. május 23. (szombat) napján, de. 10.00 órai kezdettel rendes nyílt testületi ülésként

ÉVES KÖZMEGHALLGATÁST tart

melyre a Tisztelt Képviselőket és a Lakosságot ezúton meghívom.
Az ülés helye: Balatonudvari, Önkormányzati Kirendeltség Ady E. u. 16.

Napirendi pontok:

1./ Közbiztonsági fórum tájékoztató megtartása.
Előadó: Szabó László polgármester
Meghívottak: Balatonfüredi Rendőrkapitányság képviselői és Balatonudvari Polgárőr Egyesület képviselői

2./ Tájékoztatás Balatonudvari Község Önkormányzatának működéséről.
Előadó: Szabó László polgármester
Meghívottak: Kéri Katalin települési főépítész és Települési közműszolgáltatók képviselői

Balatonudvari, 2015. április 27.                 

Tisztelettel:   

Szabó László s.k.
polgármester

Skip to content