Folyamatban lévő önkormányzati pályázatok

TÁJÉKOZTATÓ A 2019-2020. ÉVEKBEN BENYÚJTOTT ÖNKORMÁNYZATI  PÁLYÁZATAINKRÓL:

 1. Vászolyi út felújítása:

A 2019. évében ismételten benyújtott (2018. évben forráshiány miatt elutasításra került) zártkerti pályázat, mely a Vászolyi út felújítását célozta meg – 2020. évben sikeresen támogatást nyert.

Az Agrárminisztérium által kiírt „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című  ZP-1-2019 / 5245. kódszámú pályázat célja jelenleg is a Balatonudvari 055. hrsz-ú Vászolyi út felújítása, csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása, vadkerítés létesítése volt. Pályázati koordinátor: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Az elnyert támogatás: 10.000.000 Ft bruttó összeg.
A pályázati beruházás kivitelezője: RD-Master Kft. (8200 Veszprém, Cseri u. 37/a)
Kivitelezési költség: bruttó 20.099.997 Ft.
A kivitelezés június végén sikeresen befejeződött.
A pályázat pénzügyi szakmai beszámolója határidőben benyújtásra került.

 

 1. Paál László és Margaréta utcák útburkolat felújítása:

A 2019. évben benyújtott, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékelt II. 2. pontja szerinti c) alcélon az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat. 
A pályázati cél: c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása feladaton: a Balatonudvari község Önkormányzat tulajdonában lévő Paál László utca (729/12. hrsz.) és Margaréta utca (343/8. hrsz.) aszfalt útburkolat felújítása. 

Az Önkormányzat az adóerőképessége alapján 85%-os bruttó támogatás elnyerésére pályázott, a beruházás tervezett összköltsége: bruttó 18.400.598 Ft, melynek kapcsán a képviselő-testület bruttó 15.000.000 Ft támogatási összegre pályázott, és bruttó 3.400.598 Ft önkormányzati önerő biztosítását vállalta az éves önkormányzati költségvetése terhére.

A pályázatot önkormányzatunk elnyerte 2019. október hónapban bruttó 15.000.000 Ft összegben.

A pályázati beruházás kivitelezője: RD-Master Kft. (8200 Veszprém, Cseri u. 37/a)
Kivitelezési költség: bruttó 18.400.598 Ft.
A felújítási munkálatok 2020. május 18-ával befejezésre kerültek.
A pályázat pénzügyi beszámolója határidőben benyújtásra került.

 

 1. Gesztenye sori szennyvízcsatorna szakasz kiépítése:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint bruttó 18.415.000 Ft összegű célzott kormányzati támogatásban részesült önkormányzatunk a Gesztenye sor korábban szennyvíz csatornával nem rendelkező meghatározott szakaszának kiépítésére.

A pályázati beruházás kivitelezője: VSZ-TEAM Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21/c)
Kivitelezési költség: bruttó 18.988.744 Ft.
A kivitelezés várható befejezési határideje: 2020. október 30.
Jelenleg a kivitelezés kezdődött el.

 

 1. Balatonudvari és Fövenyesi Fizető Strandok strandfejlesztése:

A Kisfaludy2030 pályázaton önkormányzatunk támogatást nyert 2020. évben a Balatonudvari strand fejlesztésére nettó 15.000.000 Ft összegben, a Fövenyesi strand fejlesztésére nettó 5.000.000 Ft összegben.

A két strand vonatkozásában két külön nyertes pályázatról van szó.

Mindkét pályázati beruházás kivitelezője: Kert-Kom Kft.  (8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u.       35F)

Kivitelezési költség: bruttó 19.050.000 Ft a Balatonudvari strandra és bruttó 6.350.000 Ft a Fövenyesi strandra.

A kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje: 2020. október 30.

A kivitelező részelemeket már teljesített (napozó stég, arculati elemek), az öltözők, kertészeti munkálatok és a vízvezetés felújítása folyamatban van.

A megvalósításra kerülő projekt elemek:

Balatonudvari strandon:

 1. Egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítása – 1 MFt összegben
 2. Egységes vizuális megjelenésű öltözőkabinok létesítése – 4 MFt összegben
 3. Napozóstég kialakítása – 3 MFt összegben.
 4. Strandi vízhálózat korszerűsítése családbarát szempont alapján elkészült WC vizesblokk zavartalan működésének biztosítása érdekében – 3 MFt összegben.
 5. Zöldterületek fejlesztése (fatelepítés, ifjítás) – 1 MFt összegben.
 6. Zöldterületek fejlesztése (öntözőrendszer automatizálás, zöldterületeken pangó csapadékvíz elvezetés) – 3 MFt összegben.

 

Fövenyesi  projekt elemek és kérelmezett határidők:

 1. Egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítása – 1 MFt összegben
 2. Egységes vizuális megjelenésű öltözőkabinok létesítése – 2 MFt összegben
 3. Zöldterületek fejlesztése (fatelepítés, ifjítás) – 2 MFt összegben.
 • Települési kultúrház belső felújítása és kapcsolódó eszközbeszerzés – Magyar Falu Program :

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” alprogramban – MFP-NHI/2019 kódszámon – történő pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be májusban.
A pályázat címe: „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése Balatonudvariban.”
A pályázat célja a települési kultúrház (8242 Balatonudvari, Kerkápoly u. 23., 380. hrsz) épület belső felújítás, korszerűsítés és eszközbeszerzés tevékenységek megvalósítása.
Az igényelt támogatás bruttó 15 MFt épület felújítás, korszerűsítés és bruttó 5 MFt kapcsolódó eszközbeszerzés (színpad) és rendezvény.
Az elnyert támogatás bruttó 19.985.989 Ft, mely vissza nem térítendő.
A pályázat megvalósításának ideje: 2020. december 31-ig. A járványhelyzet miatt kitolódott három hónappal.

Jelenleg kivitelezői pályázat előtt áll az ügy.

 

 1. Falubusz pályázat – Magyar Falu Program :

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”  alprogramban – MFP-TFB/2019 kódszámon – történő pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be “Falugondnoki szolgálat fejlesztés Balatonudvariban” címmel.
A pályázat keretében egy VW Transporter Kombi HT 2.0TDI típusú gépjármű (kisbusz) beszerzésére pályázott az önkormányzat.

A pályázaton 14.999.844 Ft bruttó összeget nyert önkormányzatunk.

A falubusz átvétele június 18-án megtörtént.

A pályázati kiírás kötelező elemeként a Falugondnoki szolgálat felállítását és működtetését is meg kell valósítania a nyertes önkormányzatnak. Ennek számos kritériuma és jogszabályi előírása van. Az előkészítő munkálatok már elkezdődtek, a szolgálat engedélyeztetése azonban szintén időigényes feladat, nagy valószínűséggel a megvalósítás átcsúszik a következő évre.

 

 1. Orvosi eszköz pályázat – Magyar Falu Program :

A Magyar Falu Programban Orvosi-eszköz MFP-AEE/2020. kódszámú pályázati kiíráson önkormányzatunk orvosi eszköz vásárlásra 1.769.556 Ft összegű támogatást nyert június hónap végén. A támogatás a háziorvosi rendelő eszközkészletének felújítását szolgálja.

A pályázat kezdési ideje: 2020. szept. 1. befejezési határidő:2020.12.31. 

A pályázat eszközbeszerzésének megrendelése előkészítés alatt van.

 

 1. Ravatalozó pályázat – Magyar Falu Program :

A 2019. évben benyújtott Magyar Falu Program MFP-FFT/2019. kódszámú temető fejlesztési pályázat, melynek célja az önkormányzati köztemetőben egy új ravatalozó épület megépítése lett volna, sajnos 2020. januárjában elutasításra került.

A pályázat ismételten benyújtásra került szeptember 10-ig, bízunk a sikerben.

 

 1. Közterületi játszótér építése – Magyar Falu Program:

A Magyar Falu Program keretében MFP-OJK/2020. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése címszó alatt 5 MFt támogatási összegre nyújtott be pályázatot június hónap 29. napján önkormányzatunk.

A pályázat megvalósítási helyszíne a Balatonudvari Ady E. utca végén lévő 253. hrsz-ú ingatlan, jelenleg közpark célú terület, melyen egy közterületi játszótér kialakítására pályáztunk játszótéri eszközökre.

A pályázat sajnos forráshiány miatt nem nyert.

Megszakítás