Településrendezési terv

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
ÉPÍTÉSÜGYI ÜGYINTÉZÉS VONATKOZÁSÁBAN:

Az építésügyi ügyintézés kapcsán 2020. évben bekövetkezett változások kapcsán az alábbiakról szeretnénk az érdeklődőket tájékoztatni:

A 2020. március 1-től hatályos 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a  általános építésügyi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelölte ki.

Fentiek alapján Balatonudvari település vonatkozásában:

  1. az illetékes építésügyi hatóság:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.

Elérhetősége: 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.
Tel.: 87/795-077
e-mail cím: balatonfured.jaras@veszprem.gov.hu
vagy balatonfured.epitesugy@veszprem.gov.hu

Ügyfélfogadás:     hétfő és szerdai napokon 8.00-16.00
                                pénteken: 8.00-12.00

A Korm. r. 3.§-a értelmében az építésfelügyeleti hatóság a megyei kormányhivatal.

  1. az illetékes építésfelügyeleti hatóság:

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Elérhetősége: 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
Tel: 88/550-350
e-mail cím: vemkh.epitesugy@veszprem.gov.hu

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. alapján tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy

Balatonudvari község Polgármestere az alábbi feladatokat látja el építésügyi szempontból:

“6.§ ….

(2) A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon

  1. a) véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez,
  2. b) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.

(3) *  A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi), a térségi vagy a megyei – a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti – önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.

6/B. § *  Kormányrendeletben meghatározott települési önkormányzat kormányrendeletben meghatározottak szerint egyes – nem hatósági – építésügyi igazgatási és települési műszaki feladatokat lát el. 

8.§ (4) A polgármester (főpolgármester) gondoskodik

  1. a) a településrendezési eszközök nyilvánosságáról,
  2. b) amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei fennállnak, a településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint
  3. c) az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.”

A polgármester építésügyi feladatait a megbízott települési főépítész közreműködésével látja el. A települési főépítész nem hivatali ügyintéző, külsős vállalkozó, így nem az önkormányzat épületében dolgozik. Érdeklődés esetén kérjük, a megadott elérhetőségen keresse meg.

 A települési főépítész elérhetősége:

Németh Ferenc településtervező szakember
elérhetősége: e-mailben: planteus@planteus.hu

Szabó László polgármester
Elérhetősége: hivatali munkaidőben a 87/449-266 telefonszámon vagy e-mailben: jegyzo@balatonudvari.hu e-mail címen.

Kérjük, hogy építésügyi ügyekben kizárólag a fentiek szerint megadott elérhetőségeken érdeklődjenek.


Tisztelt Érdeklődők!

Balatonudvari Község Önkormányzatának új helyi építési szabályzata 2020. június 19. napján hatályba lépett. A hatályos dokumentumokat itt tekinthetik meg.


TAK


 

Megszakítás