Óvodás korú gyermekek beiratása

30
márc
2020
Kategória: Tájékoztatás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

Tihanyban, a Visszhang Óvodában a következő képen történik:

 Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg,

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

Tihany községben működő Visszhang Óvoda felvételi körzete

                                               Tihany   és      Balatonudvari

 

Tehát e településen élő, vagy ide bejelentett gyermekek, akik 2020 augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket 2020. április 21-ig felvételre kerülnek, kivéve azokat, a gyermekeket, akikről jelzés érkezett arról, hogy másik óvodába nyertek felvételt.

 

Lehetőségük van azoknak a szülőknek is az óvodai beíratás igénybevételéhez, akiknek gyermekük 2020. december 31-ig tölti be a 3. életévét.

Kérjük a beíratással kapcsolatban, telefonon egyeztessen az intézmény vezetőjével.

Intézmény vezetője: Molnár Andrea                       Elérhetősége:         +36 30 585 4228

 

Eljárás azoknak a szülőknek a részére, akik az intézmény felvételi körzethatárán kívülről szeretnék az intézményt választani gyermekük számára:

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.

 

Ebben az esetben kérjük, telefonon egyeztessen az intézmény vezetőjével.

Intézmény vezetője: Molnár Andrea

Elérhetősége:         +36 30 585 4228

 

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét

 

Tihany, 2020. március 30.

Dr. Percze Tünde sk.
jegyző