Tisztelt Lakosság!

Balatonudvari Község Önkormányzata a 65/2022.(V.25.)számú Képviselő-testületi  határozatában a településrendezési eszközeinek módosítását döntötte el LitérLf-1 övezeténe kterületeit érintően. A módosítást az Önkormányzat képviselő-testülete egyszerűsített eljárással készítteti.

A hatályos településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elérhetők a www.balatonudvari.hu, njt.hu honlapon.

Balatonudvari hatályos településrendezési eszközei a következők:

  • Helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 3/2020. (V.20.) rendelettel fogadta el.
  • Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület az 72/2020.(V.19.)s zámú képviselő-testületi határozattal fogadta el.

A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint zajlik. A terv partnerségi egyeztetése a 29/A §, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.

Tervezési feladat, fejlesztés célja:

Balatonudvari település kialakult ősi magjában az Lf-1 övezetben az illeszkedés szabálya alapján lehessen az építési helyet meghatározni. A HÉSZ 7.§ (3), (6), (7) és a 21. § (2) b) és c) pontjai az Lf-1 övezetben akként módosul, hogy Lf-1 övezetben a foghíj telkek esetében az illeszkedés alapján is lehessen megállapítani az építési helyet.

Javaslatot, véleményt írásos formában 2022. szeptember 30-ig  lehet tenni a következő módon:

 - postai úton, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségének (a továbbiakban: Kirendeltség) címére (8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.) küldött levélben,

 - a Kirendeltségénél személyesen átadott levélben, vagy c) elektronikus levélben a jegyzo@balatonudvari.hu e-mail címre.

 - helyi lakos szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett is adhat javaslatot, véleményt.

 

Csatolt dokumentumok:

Tovább...

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt,  úgy várható felhasználási igényét jelezze szeptember 29-ig hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

  • név,
  • lakcím és
  • mennyiség mázsában kifejezve.

Igényét Nagy Boglárka igazgatási ügyintézőnek az alábbi formában jelezheti: hivatalunkban személyesen, telefonon a 87/449-266-os számon,  vagy az igazgatas@balatonudvari.hu címre való megküldéssel.

Tovább...

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9.-én módosult.

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról – 8 napon belül – kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

Részletes tájékoztató ITT

Tovább...

Kategória: Tájékoztatás

FELHÍVÁS !

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság toborzást tart, az új

Határvadász Ezred létrehozásához, melyre várja az érdeklődőket a Balatonudvari Önkormányzat épületében.

Helyszín:
Balatonudvari, Ady Endre utca 16.

Időpont:
augusztus 31-én 14:00 - 15:00 óra között

Balatonfüredi Rendőrkapitányság

Tovább...

Tisztelt Lakosság!

 

Az OMSZ előrejelzései valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlása alapján az Országos Tiszti főorvos

az ország egész területére vonatkozóan a III. fokú hőségriasztást adott ki 2022. augusztus 17.-én (szerda) 00.00 órától 2022. augusztus 19. (szombat) 24.000 óráig.

 

Kérem, olvassák el Balatonudvari 2022. évi Hőségriadó tervét, igyekezzenek az abban foglalt tanácsokat megfogadni, vigyázzanak Magukra és Egymásra!

  

  Sötét György

polgármester sk.

Tovább...

Kedves Betegeink!

2022.08. 22. - 2022. 08. 28 -ig

Balla György háziorvos szabadsága miatt

Helyettes orvos:

Dr Lampert Veronika

8245 Pécsely, Iskola utca 181.

TEL: 06/  87  445 -  050

06/ 70 9463158

Rendelés:

augusztus  24.- én / szerdán/

Balatonakali           8 óra

Balatonudvari        8.30

Örvényes                9 óra

Aszófő                     09.30

Helyettes orvos elérhetősége saját körzetében:

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Dörgicse

8:00-9:00

-

-

10:00-11:30

-

Kisdörgicse

9:15-9:45

-

-

-

-

Vászoly

10:00-11:30

-

-

11:45-13:15

-

Balatonszőlős

11:45-13:15

-

-

8:00-9:45

-

Pécsely

13:30-14:30

15:00-17:00

14:00-16:00

13:30-14:30

8:00-10:00

 

Nővér telefonszáma: 06/70 410 8395

Tovább...

Tisztelt Érintett Partnerek!

A Képviselő testület munkája során egyes rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak.

A csatolt dokumentációval kapcsolatos véleményeket a polgarmester@balatonudvari.hu  elektronikus levélcímre várjuk, 2022. augusztus 27-ig.

Tisztelettel:

Sötét György polgármester

Csatolt dokumentumok:

 

Tovább...
Megszakítás