Pályázati kiírás – Kirendeltségvezető

13
febr
2023
Kategória: Tájékoztatás

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Kirendeltségvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8242 Balatonudvari, Ady Endre utca 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségének vezetése, a jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek vitele, a jegyző által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőfokú képesítés, igazgatás-szervezői, jogi végzettség,

•         közigazgatás – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         önkormányzati tapasztalat, költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján)

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-87.§-a szerint a hat hónap próbaidő vállalása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Percze Tünde jegyző nyújt, a 06-87/538-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/1937-1/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető.

•         Elektronikus úton Nagy Brigitta részére a nagy.brigitta@tihany.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Percze Tünde, Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tihany.hu, www.balatonudvari.hu, www.aszofo.hu, www.balatonakali.hu – 2023. február 13.

 

 

 

 

Megszakítás