Polgármesteri határozat az Önkormányzati strandok lezárása, Fövenyesi móló korlátozás

16
ápr
2020
Kategória: vészhelyzeti hírek

Tárgy: Önkormányzati strandok lezárása.                                                       

47./2020.(IV.14.)  Polgármesteri határozat

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:                    

Az önkormányzati tulajdonú Balatonudvari  és Fövenyesi Fizető Strandok lezárását 2020. április 14-e 12.00 órától visszavonásig meghosszabbítom.
A strandra ezen időszakban – az önkormányzati dolgozókon; az ott folyó kivitelezésben érintett munkavállalókon és a strandi felépítményekre érvényes szerződéssel rendelkezőkön kívül – senki nem mehet be!

Határidő:       azonnal
Felelős:          polgármester

Balatonudvari, 2020-04-14

Szabó László
polgármester 


Tárgy: Fövenyesi móló korlátozás.

48./2020.(IV.14.)  Polgármesteri határozat

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:

Elrendelem, hogy a Fövenyesi móló területén egyidejűleg összesen 8 fő tartózkodhat kizárólag horgászás céljából.
A horgászok egymástól minimum 10 méter távolságot kötelesek tartani.
Amennyiben a 8 főt eléri a horgászok létszáma, a területre senki nem mehet be addig, amíg a létszám nem csökken a megengedett fő alá.
A korlátozás időtartama: 2020. április 14-e 12.00 órától visszavonásig tart. 

Határidő:  azonnal
Felelős:     polgármester

Balatonudvari, 2020-04-14

Szabó László  
polgármester