Tájékoztatás IV. „Tisztítsuk meg az Országot!”

28
máj
2021
Kategória: Tájékoztatás

„Tisztítsuk meg az Országot!”

Térfigyelő kamerák elhelyezése Balatonudvari 059 hrsz-ú ingatlanon

 

Balatonudvari Község Önkormányzata sikeresen pályázott az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt I. ütemének támogatása keretében kamerarendszer telepítésére az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében.

A 2021. március hó 31. napján kelt 2021/TMOP/0173 számú Támogatói Okirat szerint az Önkormányzat 4.241.665.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt megvalósítása hetekkel ezelőtt megkezdődött, annak részleteiről eddig is rendszeres tájékoztatást adtunk. A pályázattal megvalósítandó cél a Balatonudvari 059 hrsz-ú ingatlanon kialakult illegális hulladéklerakó felszámolása és a további hulladék elhelyezésének megakadályozása volt és lesz a jövőben is. A kamerarendszer kiépítését  a Macrotel Kft. végezte. A kamerák elhelyezés és beüzemelése megtörtént, a műszaki átadás-átvétel lezajlott.

A kamerarendszer telepítésével párhuzamosan az Önkormányzat saját költségvetése terhére megkezdte az érintett ingatlanon az elmúlt 10-12 év alatt felhalmozódott kb. 8000 m3 zöldhulladék aprítását/zúzását illetve idén utolsó alkalommal összegyűjtötte és elszállította a közterületeken illegálisan felhalmozott zöldhulladékot is.

Az Önkormányzat a telepített kamerák felvételeit felhasználva, a területeket rendszeresen ellenőrizve mindent meg fog tenni, hogy a korábbihoz hasonló méltatlan állapot soha többet ne alakulhasson ki településünkön.

 

Tavasz László
Polgármesteri feladatokat
ellátó Alpolgármester sk.

 

Megszakítás