Tájékoztatás

21
szept
2022
Kategória: Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Balatonudvari Község Önkormányzata a 65/2022.(V.25.)számú Képviselő-testületi  határozatában a településrendezési eszközeinek módosítását döntötte el LitérLf-1 övezeténe kterületeit érintően. A módosítást az Önkormányzat képviselő-testülete egyszerűsített eljárással készítteti.

A hatályos településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elérhetők a www.balatonudvari.hu, njt.hu honlapon.

Balatonudvari hatályos településrendezési eszközei a következők:

  • Helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 3/2020. (V.20.) rendelettel fogadta el.
  • Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület az 72/2020.(V.19.)s zámú képviselő-testületi határozattal fogadta el.

A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint zajlik. A terv partnerségi egyeztetése a 29/A §, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.

Tervezési feladat, fejlesztés célja:

Balatonudvari település kialakult ősi magjában az Lf-1 övezetben az illeszkedés szabálya alapján lehessen az építési helyet meghatározni. A HÉSZ 7.§ (3), (6), (7) és a 21. § (2) b) és c) pontjai az Lf-1 övezetben akként módosul, hogy Lf-1 övezetben a foghíj telkek esetében az illeszkedés alapján is lehessen megállapítani az építési helyet.

Javaslatot, véleményt írásos formában 2022. szeptember 30-ig  lehet tenni a következő módon:

 – postai úton, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségének (a továbbiakban: Kirendeltség) címére (8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.) küldött levélben,

 – a Kirendeltségénél személyesen átadott levélben, vagy c) elektronikus levélben a jegyzo@balatonudvari.hu e-mail címre.

 – helyi lakos szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett is adhat javaslatot, véleményt.

 

Csatolt dokumentumok:

Megszakítás