A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző  munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége, 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségének teljes körű adóigazgatási feladatainak ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Minimálisan középfokú végzettség a 29/2012.  (III.7.) Korm. Rendelet alapján. 

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), számítógépkezelői ismeretek,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Önkormányzatnál szerzett több éves szakmai tapasztalat adóigazgatási vagy pénzügyi munkaterületen.

 

Elvárt kompetenciák:

Megbízhatóság, pontos és gyors munkavégzés, magas szintű jogszabály alkalmazási ismeret, nagy teherbírás, stressz tűrő képesség, magas szintű kommunikációs készség és ügyfélbarát személyiség.

 

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - motivációs levelet, -a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumban benyújtott önéletrajz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltsége  címére történő megküldésével (8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16.

vagy elektronikus úton dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőnek címezve az  aljegyzo@tihany.hu e-

mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2019-01-09

www.balatonudvari.hu, www.tihany.hu, www.aszofo.hu, www.balatonakali.hu,

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit ajánlunk: • jó munkalégkör, segítőkész ügyintézői csapat, a 2011. évi CXCIX törvény előírásai szerint megállapított illetményt továbbá béren kívüli juttatásokat cafeteria keretében, • szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőséget.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 

 

Tovább...

Vízkereszt napján a balatonudvari katolikus templomban 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise után Kiss Domonkos atya megszenteli a Balatont, majd megáldja a megszentelt vízzel a jelenlévőket. Utána szeretetvendégség a balatonudvari kultúrházban. Szeretettel várunk Mindenkit!

Tovább...

Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság tájékoztatója


TÁJÉKOZTATÓ  A  KUTAK  LEGALIZÁLÁSÁNAK  HELYZETÉRŐL!

Ezúton tájékoztatunk minden érdekelt ingatlantulajdonost, hogy a kutak engedélyezésével / legalizálásával kapcsolatos bírságkiszabás alóli mentességi időszak ez év végi határideje módosításra került. Az új határidő: 2020. december 31.

A Belügyminisztérium tájékoztatása értelmében előkészítés alatt áll egy olyan átfogó jogszabály módosítás, mely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást fog tartalmazni. Az új eljárás kialakítása várhatóan 2019. évben megtörténik.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a www.balatonudvari.hu települési honlapunkat, a helyi hirdetőtáblákat. Amint megszületik az új eljárásrend tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot a hirdetési felületeinken és a helyi újságban egyaránt.

Tovább...

EZÚTON  TÁJÉKOZTATJUK  BALATONUDVARI  TELEPÜLÉS LAKOSSÁGÁT ÉS A NYARALÓ TULAJDONOSOKAT, HOGY  

Balatonudvari Község Önkormányzata új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítését döntötte el, a település teljes közigazgatási területére.

Jelenleg új településfejlesztési koncepció véleményezési eljárása van folyamatban.

Tájékoztató letöltése

Tovább...

Tisztelt Adózó Állampolgár!

 

A Balatonudvari Közbiztonságáért Alapítvány nevében szeretném megköszönni támogatásukat!
1%-os támogatás összege:  
231.670- Ft   volt a    2017. évi szja Bevallások után

A befizetett összeget az alapító okiratban meghatározott célokra használjuk fel.

Kérjük továbbra is támogassa célkitűzéseinket!           Adószámunk:  18910595-1-19

Balatonudvari, 2018. október 25.

                    Támogató segítségüket köszönve:

                                                                                         Jánosi Attila

                                                                                   a Kuratórium Elnöke

 

 

Tovább...

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Balatonudvari Lakosok/Nyaralótulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy

 

  1. október 13. napján (szombaton), du. 14.00 órai kezdettel

a települési kultúrházban (Balatonudvari, Kerkápoly u. 23.)

 

LAKOSSÁGI FÓRUM megtartására

kerül sor az alábbi tárgykörökben:

 

  1. Balatonudvari település teljes közigazgatási területére vonatkozó „Új településrendezési eszközök elkészítése – településfejlesztési koncepció” ügye.

 

  1. Településrendezési eszközök részmódosítása („volt kemping” keleti része telkek és közlekedési terület) ügye.

 

Meghívott vendégek: Város-Teampannon Kft. Koszorú Lajos vezető tervező és kollégája. 

 

A fórumon az önkormányzat és a településtervezők képviselői tájékoztatást nyújtanak a településrendezési eszközök felülvizsgálati folyamatának helyzetéről.

 

Balatonudvari települése életében nagy jelentőségű folyamat fontosságára tekintettel  megtisztelő jelenlétükre, kérdéseikre, javaslataikra számítunk.

 

Balatonudvari 2018-10-08           Tisztelettel: Szabó László polgármester s.k.

 

Tovább...