Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének
4/2020. (XI.09.) számú jegyzői intézkedése
az ügyfélfogadás veszélyhelyzet alatti  rendjéről.

K I V O N A T

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein  2020. november 10. napján  0.00 órától a személyes ügyfélfogadás szünetel!

Az ügyintézés lehetséges formái: ELEKTRONIKUSAN ÉS  TELEFONON

Balatonudvari kirendeltség:
Cím:                 8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.
Telefon:           + 36 87 449-266
E-mail:             jegyzo@balatonudvari.hu

 

A halaszthatatlan és személyes jelenlétet  nem nélkülözhető ügyben ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES.

A hivatalba belépni csengő és kézfertőtlenítő használatát követően KIZÁRÓLAG SZÁJMASZKBAN lehet.

Köszönjük megértésüket!

                                                                                                     Dr. Percze Tünde

                                                                                                             Jegyző

Tovább...

5. számú HVI vezetői közlemény

az időközi polgármester választással kapcsolatos szabályokról

Kivonat a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényből:

„4. § (1) Az Országgyűlés a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet2.) bevezetett rendkívüli intézkedéseket a (2)–(8) bekezdésben meghatározottak szerint tartja fenn.
……………………………………………….
(3) A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak. A kiadott ajánlóíveket a törvény hatálybalépését követő tizenöt napon belül le kell adni a választási irodában, amely azokat megsemmisíti. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.
(4) A Rendelet2. alapján elmaradt választás esetében, ha a Rendelet2. hatálybalépése előtti napon a jelöltek, listák bejelentésének határideje már eltelt, és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132. § és 133. §-a alapján valamennyi bejelentett jelölt, lista nyilvántartásba vétele vagy nyilvántartásba vételének visszautasítása jogerősen megtörtént, a kitűzött választás Rendelet2. szerinti elmaradását szünetelésnek kell tekinteni azzal, hogy a nyilvántartásba vétel hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követően kitűzött választásra is kiterjed, további jelölt és listaállítás nem lehetséges. Ebben az esetben az elmaradt választást legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 45. napra lehet kitűzni.”

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a Balatonudvari időközi polgármester választás új időpontja - a Helyi Választási Bizottság döntése alapján – legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 45. nap lehet.
Az így, új időpontban kitűzött időközi polgármester választáson az a 3 fő polgármester jelölt indulhat, akiket - a korábbiakban - a Helyi Választási Bizottság jogerősen nyilvántartásba vett, új jelölt nyilvántartásba vételére nincs lehetőség. A jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek:

  • 2/2020. HVB határozat – Varga Andrea független jelölt
  • 3/2020. HVB határozat – Puhr Ádám Balázs független jelölt
  • 4/2020. HVB határozat – Sötét György független jelölt

Tihany, 2020. november 11.

Dr. Percze Tünde
Helyi Választási Iroda vezetője

Tovább...

ELMARAD a balatonudvari időközi polgármester választás!

A Magyar Közlöny 2020. évi 240. számában kihirdetésre került a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020.(XI.5.) Korm. rendelet, amely 2020. november 6-án lépett hatályba.

A jogszabályban foglaltak szerint a veszélyhelyzet ideje alatt valamennyi már kitűzött időközi választás elmarad, új választás nem tűzhető ki.

Az elmaradt választásokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül tűzik ki az illetékes helyi választási bizottságok.

Dr. Percze Tünde
Helyi Választási Iroda vezetője

Tovább...

EZÚTON TÁJÉKOZTATUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, HOGY BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT FELÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL

FALUGONDOKI ÁLLÁST HIRDET.

 

KÉRJÜK, HOGY AZ ÉRDEKLŐDŐK  TAVASZ LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTERREL VEGYÉK FEL A KAPCSOLATOT SZEMÉLYESEN MUNKAIDŐBEN.

TELEFONSZÁM: 30/1442-720

Tovább...

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

(tovább…)

Tovább...