Tájékoztatom a T. Lakosságot  a folyamatban lévő népszámlálással kapcsolatban , hogy
2022. október 16-ig van lehetőség
a lakás és személyi kérdőívek internetes önkitöltésére.

Amennyiben a kérdőívek kitöltésére ezen határidőig nem kerül sor, úgy levizsgázott, titoktartási nyilatkozatot tett, a hivatallal szerződéses jogviszonyban álló számlálóbiztosok keresik fel Önöket otthonukban.

Balatonudvari  településen 3 fő számlálóbiztos látja el a feladatot.
A számlálóbiztosok neve és igazolvány számuk az alábbi:

Varga Andrea

30757

Sötétné Marton Judit

30755

Pintérné Mészáros Erzsébet

30752

Kérem és köszönöm  közreműködésüket, hogy Balatonudvari  településen is  sikeresen végre tudjuk hajtani a népszámlálási törvényből eredő kötelezettséget.

Dr. Percze Tünde
jegyző – népszámlálási felelős

Tovább...

Tisztelt Lakosság

 A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft tájékoztatása alapján a jövőben, 2022. október 17-tel kezdődő héttől, szombat helyett csütörtökön történik a lakossági hulladékszállítás.

  Sötét György

polgármester sk

Tovább...

TISZTELT LAKOSSÁG!

A megrendelt Árvácskák Balatonudvari Község Önkormányzatánál vehetők át

2022.10.05. – 2022.10.06. 9:30-tól 14:00-ig

 


TISZTELT LAKOSSÁG!

Árvácska vásárlási igényüket Bakonyi Istvánnénál (0620/933-5130) kérjük jelezni 2022. szeptember 29.-ig!

150 Ft / tő

 

Tovább...

Tisztelt iskolás gyermeket nevelő Balatonudvari Lakosok!

Az idei évben is lehetőség van oktatási támogatás iránti kérelem benyújtására, a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével.

A kérelmeket október hónapban lehet Balatonudvari Község Önkormányzatánál leadni személyesen, vagy postai úton eljuttatva.

Sikeres tanévet kívánunk minden diáknak.

Üdvözlettel: Sötét György polgármester

Tovább...

Tisztelt Lakosság!

Balatonudvari Község Önkormányzata a 65/2022.(V.25.)számú Képviselő-testületi  határozatában a településrendezési eszközeinek módosítását döntötte el LitérLf-1 övezeténe kterületeit érintően. A módosítást az Önkormányzat képviselő-testülete egyszerűsített eljárással készítteti.

A hatályos településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök elérhetők a www.balatonudvari.hu, njt.hu honlapon.

Balatonudvari hatályos településrendezési eszközei a következők:

  • Helyi építési szabályzat és szabályozási terv: 3/2020. (V.20.) rendelettel fogadta el.
  • Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület az 72/2020.(V.19.)s zámú képviselő-testületi határozattal fogadta el.

A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint zajlik. A terv partnerségi egyeztetése a 29/A §, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.

Tervezési feladat, fejlesztés célja:

Balatonudvari település kialakult ősi magjában az Lf-1 övezetben az illeszkedés szabálya alapján lehessen az építési helyet meghatározni. A HÉSZ 7.§ (3), (6), (7) és a 21. § (2) b) és c) pontjai az Lf-1 övezetben akként módosul, hogy Lf-1 övezetben a foghíj telkek esetében az illeszkedés alapján is lehessen megállapítani az építési helyet.

Javaslatot, véleményt írásos formában 2022. szeptember 30-ig  lehet tenni a következő módon:

 - postai úton, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségének (a továbbiakban: Kirendeltség) címére (8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 16.) küldött levélben,

 - a Kirendeltségénél személyesen átadott levélben, vagy c) elektronikus levélben a jegyzo@balatonudvari.hu e-mail címre.

 - helyi lakos szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett is adhat javaslatot, véleményt.

 

Csatolt dokumentumok:

Tovább...

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt,  úgy várható felhasználási igényét jelezze szeptember 29-ig hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

  • név,
  • lakcím és
  • mennyiség mázsában kifejezve.

Igényét Nagy Boglárka igazgatási ügyintézőnek az alábbi formában jelezheti: hivatalunkban személyesen, telefonon a 87/449-266-os számon,  vagy az igazgatas@balatonudvari.hu címre való megküldéssel.

Tovább...

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9.-én módosult.

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról – 8 napon belül – kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

Részletes tájékoztató ITT

Tovább...
Megszakítás