A magam és a képviselő-testület tagjai nevében kívánok a település valamennyi lakójának áldott, boldog, szép karácsonyt, hozzon a betlehemi csillag mindenkinek békességet, egészséget, szeretetet.


Tavasz László
alpolgármester

Tovább...

2021.október 25.-e és november 05.-e között

Balatonudvari Község Önkormányzat munkatársai előzetes jelentkezést követően, az ingatlan területén összegyűjtött, (kerítésen belül elhelyezett) kisebb ágakat, nyesedéket az önkormányzat gépével ledarálják, amit ezt követően mindenkinek kötelessége felhasználni (komposzt) vagy elszállítani a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyére.

Az erre vonatkozó igényüket, kérjük legkésőbb:

2021.október 21. 16:00 óráig szíveskedjenek jelezni az önkormányzat elérhetőségein!

 jegyzo@balatonudvari.hu vagy 0687/449-266 telefonszámon

Határidő lejártát követően nem áll módunkba további igényeket fogadni!

 

 Tavasz László sk.

 alpolgármester

Tovább...

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet alapján:

 5. Oktatási támogatás

24.§     (1) Balatonudvari község Önkormányzata

a) az általános iskolában tanuló gyermekek részére 000 Ft,

b) a nappali tagozaton középfokú oktatási-nevelési intézményben tanuló diákok részére 000 Ft,

c) a nappali tagozaton felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére 000 Ft iskoláztatási támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén.

(2) Az iskoláztatási támogatás nyújtásának együttes feltételei:

a) A gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át és

b) a gyermeket nevelő család tartósan és életvitelszerűen a településen él.

(3) Támogatásra az a tanuló is jogosult, aki tanulmányai miatt nem tartózkodik

életvitelszerűen a településen.

(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott iskoláztatási támogatás kifizetéséhez az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges.

(5)  A közép- és felsőfokú intézményben tanulók részére a támogatás oktatási típusonként és évfolyamonként csak egyszer állapítható meg az első diploma megszerzéséig.

(6) Felsőfokú oktatási intézményben amennyiben a tanuló önhibájából félévet ismétel, nem jogosult a támogatásra, illetve amennyiben önhibájából időközben abbahagyja tanulmányait, a jogosulatlanná váló támogatást köteles visszafizetni.

(7) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmeket minden évben október hónapban kell benyújtani a Kirendeltséghez. A kérelmek elbírálása a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe történik.

 

A kérelem nyomtatvány a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél igényelhető, melyhez a szükséges mellékelteket kell csatolni.

kérelem nyomtatvány letöltése

Tovább...

Tisztelt Lakosság!

 

2021.október 16. napjától a hulladékszállítás rendje változik.

SZÁLLÍTÁS: PÉNTEKI NAPOKON

 

Tisztelettel:

Balatonudvari Önkormányzata

Tovább...

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12. (tovább…)

Tovább...
Megszakítás