Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet alapján:

 5. Oktatási támogatás

24.§     (1) Balatonudvari község Önkormányzata

 1. a) az általános iskolában tanuló gyermekek részére 22.000 Ft,
 2. b) a nappali tagozaton középfokú oktatási-nevelési intézményben tanuló diákok részére 27.000 Ft,
 3. c) a nappali tagozaton felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére 32.000 Ft iskoláztatási támogatást nyújt a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén.

(2) Az iskoláztatási támogatás nyújtásának együttes feltételei:

 1. a) A gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800%-át és
 2. b) a gyermeket nevelő család tartósan és életvitelszerűen a településen él.

(3) Támogatásra az a tanuló is jogosult, aki tanulmányai miatt nem tartózkodik

életvitelszerűen a településen.

     (4) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott iskoláztatási támogatás kifizetéséhez az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges.

(5)  A közép- és felsőfokú intézményben tanulók részére a támogatás oktatási típusonként és évfolyamonként csak egyszer állapítható meg az első diploma megszerzéséig.

(6) Felsőfokú oktatási intézményben amennyiben a tanuló önhibájából félévet ismétel, nem jogosult a támogatásra, illetve amennyiben önhibájából időközben abbahagyja tanulmányait, a jogosulatlanná váló támogatást köteles visszafizetni.

     (7) Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmeket minden évben október hónapban kell benyújtani a Kirendeltséghez. A kérelmek elbírálása a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe történik.

 

A kérelem nyomtatvány a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél igényelhető, melyhez a szükséges mellékelteket kell csatolni.

Tovább...

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk segítséget nyújtani a településünkön élő kutyatartóknak, hogy a veszettség elleni védekezés előírásainak megfelelően a kötelező veszettségoltásban részesíthessék ebeiket.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint be kell oltatni valamennyi kutyát évente legalább egyszer - illetve első életévében kétszer (3 hónapos korát betöltve, majd ezt követően 6 hónap múlva).

A védőoltás biztosítása érdekében kampányoltást szervezünk Balatonudvariban a Mozgó Állatorvosi Rendelőben

2021. augusztus 24-én (kedden) 8:30 - 9:00 óráig

Helye: Önkormányzati Hivatal előtti parkoló                                

Az oltáskor fizetendő összegek az alábbiak:
- oltás díja +  féreghajtó tabletta :         6.000 Ft/eb (tovább…)

Tovább...

Pályázati hirdetmény módosított, hatályos 2021. augusztus 09. napjától

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2021.(VIII. 05.) és 84/2021. (VIII.07.) határozatai alapján önkormányzati tulajdonban álló ingatlan értékesítése céljából

 

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
  Balatonudvari Község Önkormányzata, 8242 Balatonudvari, Ady Endre utca 16.
  Tel.szám: 87/449-266
 1. A pályázat célja:
  Önkormányzati ingatlan értékesítése.
 1. A pályázat jellege:
  A pályázat nyilvános, egy fordulós.
 1. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:
  Balatonudvari belterület Bartók Béla utca 725/4 – 725/11 hrsz. és 726 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”, összesen 9 db önálló ingatlanok dologösszességként történő értékesítése. Az ingatlanok per, teher és igénymentesek, közművesítetlenek.

  Az ingatlanok dologösszességkénti induló nettó vételára: 280.000.000,- Ft.

  (tovább…)

Tovább...

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021.augusztus 03. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021.augusztus 04-05.napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tovább...

M E G H Í V Ó

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete
augusztus 07. (szombat) napján, de. 10.00 órai kezdettel
éves közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Balatonudvari települési Kultúrház,  Kerkápoly u. 23.

Napirendi pontok:

 1. Rendőrségi tájékoztató
  Előadó: Balatonfüredi Rendőrkapitányság képviselője
 2. Önkormányzati beszámoló és tájékoztatók.
  Előadó: Tavasz László polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester

Meghívott vendégek:

 • Balatonfüred Rendőrkapitányság képviselője
 • DRV Zrt, Probio Zrt. képviselői
 • Balatonudvari Polgárőr Egyesület vezetője

Balatonudvari, 2021. július 27.

 

Tisztelettel:

Tavasz László sk.
polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester

 

Tovább...
Megszakítás